Kop Parochie

U probeert www.franciscuskerk.nl te bezoeken.

Op 1 januari 2014 is de St. Franciscusparochie in Bolsward samengegaan met de parochies van Makkum, Witmarsum en Workum in de Zalige Titus Brandsmaparochie.

De website van deze nieuwe parochie is www.zaligetitusparochie.nl.

Het internetadres www.franciscuskerk.nl zal in de loop van 2015 vervallen. De e-mailadressen met "@franciscuskerk.nl" zijn al vervallen. Wij verzoeken u vanaf nu om de nieuwe website- en e-mailgegevens te gebruiken zoals die op de contactpagina staan.

Als u na tien seconden niet automatisch wordt doorgestuurd, volg de link naar www.zaligetitusparochie.nl.